Erik Gys

Als jong afgestudeerd kinesitherapeut vestigde Erik zich hier in Dessel met  zijn eigen kiné-praktijk. Zijn jeugdjaren bracht hij door in Vorselaar, waar hij actief was in Chiro en jeugdraad. Maar ook als student aan het Klein Seminarie van Mechelen als in de hogeschool in Antwerpen was hij een voortrekker in het studenten- en verenigingsleven. Studeren en werken is één, maar daarnaast andere engagementen opnemen is Erik op het lijf geschreven.
Initiatief- en leiding nemen; het is zijn tweede natuur.

Dat liet hij in Dessel duidelijk blijken. Kinesitherapeut bij Dessel Sport, aan de wieg van Rock Fifty-5 en zo zijn entree in de gemeentelijke sportraad. Daar leerde hij de Desselse gemeentepolitiek kennen en kreeg hij de appetijt om niet langer langs de kant te blijven staan, maar zelf zijn nek uit te steken. Dit resulteerde in 2000 tot een eerste kandidaatstelling. Erik werd gemeenteraadslid, maar moest samen met onze hele ploeg zes jaar nagelbijtend op de oppositiebanken plaatsnemen. De vele voorstellen die hij daar formuleerde, vielen meermaals in dove- mansoren. Bij de overwinning van 2006 zag hij zijn stemmenaantal meer dan verdubbelen en wachtte hem een schepenmandaat. Als schepen van financiën, informatie, bibliotheek, administratieve vereenvoudiging, gezondheidsbeleid en mindervaliden drukte hij zijn stempel op het beleid. Gedreven en met kennis van zaken pakt hij dossiers aan en werkt ze ook af zoals het hoort.

In 2013 werd hij opnieuw schepen van Financiën en ook tevens voorzitter van het OCMW. Op hoger niveau werd hij ook gevraagd en dat resulteerde in een directiefunctie als voorzitter van IKA en O/voorzitter van Cipal. In het OCMW bestudeert hij of we met minder geld zelfs nog meer kunnen doen … en dat werpt zijn vruchten af op verschillende terreinen.

Ondertussen  behaalde hij ook nog de titel van Osteopaat DO en is hij alomgekend omwille van zijn behandelingen bij baby’s. Zijn droom maakte hij waar door in Dessel centrum een multidisciplinaire groepspraktijk op te richten, Patri Corpus,  waarvan hij de bezieler is.