Nieuws

Door N-VA Dessel op 31 december 2015

Beste Vrienden,   Bij het einde van 2015 wil ik jullie allemaal nog eens bedanken voor de inzet en aanwezigheid op de talrijke vergaderingen en evenementen van N-VA Dessel. Het bijna afgelopen jaar was opnieuw een bijzonder jaar met goede en minder goede momenten, zoals dat gaat in het leven …

Door N-VA Dessel op 2 december 2015

Op 2 december werden Geert Bourgeois, Marino Keulen en Kris gehuldigd voor hun twintigjarig mandaat. Na voorzitter Peumans en viceminister-president Crevits kwamen de drie jubilarissen aan het woord. Hieronder het dankwoord én de boodschap van Kris zoals opgetekend in de notulen van het parlement: …

Door N-VA Dessel op 27 augustus 2015

Kris Van Dijck wil werk maken van een nieuwe, transparant en eenvoudige decretale grondslag voor schoolinschrijvingen. De huidige regelgeving is immers te complex en ondoorzichtig en levert niet altijd de gewenste resultaten. Sommige ouders voelen zich beperk in de vrije keuze en stellen zich vragen …

Blikvangers

  • Kris Van Dijck

    Huldiging Kris Van Dijck 20 jaar Vlaams Parlement

    Tijdens de plenaire ochtendvergadering van 2 december werd Geert Bourgeois, Kris Van Dijck en Marino Keulen gehuldigd in het Vlaams Parlement.