Geschiedenis

1964

In 1964 namen voor het eerst VU'ers deel aan de Desselse gemeenteraadsverkiezingen. Hugo Draulans en René Van Dijck (vader van Kris) waren kandidaat op de lijst Gemeentebelangen. Geen van beiden raakte echter verkozen.
De meerderheid wordt gevormd door de CVP en Jozef Van Hout blijft burgemeester (sinds 1959).

1970 

De lijst Gemeentebelangen krijgt nu een sterkere VU stempel. Naast lijsttrekker Hugo Draulans worden ook Olga Minnen (moeder van Kris), Maarten Dillen en Vic Van Ham verkozen. De CVP behoudt de volstrekte meerderheid en Jozef Van Hout gaat zijn derde legislatuur als burgemeester in.

1976 

De VU-lijst behaalt nu zes verkozenen: Hugo Draulans, Olga Minnen, Maarten Dillen, Vic Van Ham, Wiske Mandelings en Roger Van Campfort. Niettegenstaande ze minder dan de helft van de kiezers vertegenwoordigt, kaapt de CVP 10 van de 19 zetels weg. Lijsttrekker en oud-burgemeester Jozef Van Hout haakt af en Jos Dausy wordt burgemeester.

  19 zetels
VU-Gemeentebelangen 6 zetels
CVP 10 zetels
BSP 3 zetels
PVV 0 zetels

                                              

 

 

 

 

 

1982

De verkiezing van de grote vernieuwing. De CVP verliest niet alleen haar volstrekte meerderheid, maar vooral de VU wordt de grootste partij. Anderzijds vormen SP en VLD een alliantie onder de naam D82, waaraan de VU niet wenst deel te nemen. De VU sluit een bestuursakkoord met de CVP. Hugo Draulans wordt burgemeester en Maarten Dillen en Wiske Mandelings worden schepen. Daarnaast worden Roger Van Ham, Raymond Verwaest, Roger Van Campfort en Jef Verreyt gemeenteraadslid.
Kris Van Dijck, op dat moment 18 en nog niet kiesgerechtigd (toen nog 21 jaar), stichtte de Volksuniejongeren en werkt vanuit het bestuur mee aan dit succes.       

    19 zetels  
VU 35,34% 7 zetels +1
CVP 31,34% 6 zetels -4
D'82 32,78% 6 zetels  

                                             

 

 

 

 

1988

Kris Van Dijck neemt voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op de vierde plaats haalt hij naast de respectievelijke lijsttrekkers de meeste voorkeurstemmen (411). De VU valt terug op vijf verkozenen en levert in een coalitie met D82, waarbij Marc Blancquaert burgemeester wordt, twee schepenen: Hugo Draulans en Kris Van Dijck. Wiske Mandelings wordt voorzitter van het OCMW. De overige drie gemeenteraadsleden zijn Maarten Dillen, Raymond Verwaest en Roger Van Ham.

    19 zetels  
VU 28,01% 5 zetels -2
CVP 32,12% 6 zetels  
D'82 39,87% 8 zetels +2

 

 

 

 

 

1994

Kris wordt lijsttrekker van de VU-lijst en weet zijn stemmenaantal meer dan te verdubbelen (853). De VU behoudt vijf zetels en vormt een bestuursmeerderheid met de CVP. Kris wordt burgemeester, geflankeerd door eerste schepen Hugo Draulans, terwijl Diana Slegers de nieuwe voorzitter van het OCMW wordt. De drie andere verkozenen zijn Wiske Mandelings, Raymond Verwaest en nieuwkomer Fons Dries. 

    19 zetels  
VU 25,85% 5 zetels  
CVP 33,47% 7 zetels -1
D'82 36,64% 7 zetels  
VB 4,04% 0 zetels  

                                            

 

 

 

 

 

2000

Onder de motto's "Bemoei u ermee" en "Woont u graag in Betrokkendonk?" trok VU&ID Dessel goed voorbereid en met een gezond zelfvertrouwen naar de kiezer. De werkgroep "VU&ID 2000" schreef een uitvoerig en tevens realistisch verkiezingsprogramma neer onder de noemer "De XVII werken van VU&ID Dessel"

VU&ID behaalt een opmerkelijke verkiezingsuitslag. Nooit voordien wist een lijst in Dessel 2.306 kiezers achter zijn naam te krijgen. Kris Van Dijck verdubbelt opnieuw zijn stemmenaantal en zet een opmerkelijk Dessels record neer: 1.638 voorkeurstemmen of 28% van de geldig uitgebrachte stemmen. VU&ID behaalt acht zetels en vaardigt naast Kris Van Dijck, Hugo Draulans en Fons Dries vijf nieuwe mandatarissen af: Diana Slegers, Flor Van Noppen, Maria Van Dael, Carlo Van Beylen en Erik Gys die Wiske Mandelings opvolgt die wegens onverenigbaarheid afziet van haar mandaat..
Er wordt een bestuursmeerderheid gevormd door de twee verliezers van de verkiezingen (CVP en D’82). Michel Meeus wordt met de helft van het aantal stemmen van Kris de nieuwe burgemeester.

    19 zetels  
VU&ID 39,36% 8 zetels +3
CVP 2788% 6 zetels -1
D'82 26,32% 6 zetels -2
BD 6,44% 0 zetels  

                                            

 

 

 

 

 

2006

Na het politieke spel in 2000 blijven we niet bij de pakken zitten. Vanuit de oppositie wordt onze groep versterkt met talrijke nieuwe gezichten, en er wordt gestart met het uitgeven van een maandelijks huis-aan-huis-pamflet ‘Betrokkenheid’. 6 jaar lang verschijnt dit blad, tot spijt van wie het benijdt, in elke desselse brievenbus. In de aanloop van de verkiezingen wordt er vanuit verschillende werkgroepen, waarin ook allerlei desselse verenigingen uitgenodigd worden, gesleuteld aan een degelijke verkiezingsprogramma dat de naam ‘Bouwstenen voor een betrokken en betrouwbaar beleid in Dessel’ krijgt.En in de maanden voor de verkiezingen slaagt onze kopman Kris Van Dijck er zelfs in om elke desselaar een bezoek te brengen, en een luisterend oor te zijn voor iedereen. Net zoals in 2000 behaalt de N-VA (vroegere VU) een opmerkelijke uitslag, die gerust historisch mag genoemd worden. Nooit eerder haalde onze partij in Dessel een absolute meerderheid. Een absolute meerderheid die voor onze partij eveneens uniek is in heel Vlaanderen. Kris Van Dijck wordt terug burgervader van Dessel, met naast hem Ellen Broeckx, Erik Gys, Flor Van Noppen en Herman Minnen als schepenen. Diana Slegers wordt terug OCMW-voorzitster. De andere gemeenteraadsleden zijn Kris Bertels, die tevens voorzitter van de gemeenteraad wordt, Fons Dries, Koen Huysmans, Renild Peeters, Leen Penasse en Viviane Willems.

    19 zetels  
N-VA 51,24% 11 zetels +3
CVP 29,60% 5 zetels -1
D'82 19,16% 3 zetels -2

 

 

 

 

 

2012

 

    21 zetels  
N-VA 53,4% 13 zetels +2
CD&V 22,4% 5 zetels  
D&W 13,5% 2 zetels  
samen-sp.a 10,7M 1 zetels