Geschiedenis

1964

In 1964 namen voor het eerst VU'ers deel aan de Desselse gemeenteraadsverkiezingen. Hugo Draulans en René Van Dijck (vader van Kris) waren kandidaat op de lijst Gemeentebelangen. Geen van beiden raakte echter verkozen.
De meerderheid wordt gevormd door de CVP en Jozef Van Hout blijft burgemeester (sinds 1959).

1970 

De lijst Gemeentebelangen krijgt nu een sterkere VU stempel. Naast Hugo Draulans worden ook Olga Minnen (moeder van Kris), Maarten Dillen en lijsttrekker Vic Van Ham verkozen. De CVP behoudt de volstrekte meerderheid en Jozef Van Hout gaat zijn derde legislatuur als burgemeester in.

1976 

De VU-lijst behaalt nu zes verkozenen: Hugo Draulans, Olga Minnen, Maarten Dillen, Vic Van Ham, Wiske Mandelings en Roger Van Campfort. Niettegenstaande ze minder dan de helft van de kiezers vertegenwoordigt, kaapt de CVP 10 van de 19 zetels weg. Lijsttrekker en oud-burgemeester Jozef Van Hout haakt af en Jos Dausy wordt burgemeester.

Partij 19 zetels
VU-Gemeentebelangen 6 zetels
CVP 10 zetels
BSP 3 zetels
PVV 0 zetels

                                              

 

 

 

 

 

1982

De verkiezing van de grote vernieuwing. De CVP verliest niet alleen haar volstrekte meerderheid, maar vooral de VU wordt de grootste partij. Anderzijds vormen SP en VLD een alliantie onder de naam D82, waaraan de VU niet wenst deel te nemen. De VU sluit een bestuursakkoord met de CVP. Hugo Draulans wordt burgemeester en Maarten Dillen en Wiske Mandelings worden schepen. Daarnaast worden Roger Van Ham, Raymond Verwaest, Roger Van Campfort en Jef Verreyt gemeenteraadslid.
Kris Van Dijck, op dat moment 18 en nog niet kiesgerechtigd (toen nog 21 jaar), stichtte de Volksuniejongeren en werkt vanuit het bestuur mee aan dit succes.       

Partij Percentage 19 zetels  
VU 35,34% 7 zetels +1
CVP 31,34% 6 zetels -4
D'82 32,78% 6 zetels  

                                             

 

 

 

 

1988

Kris Van Dijck neemt voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op de vierde plaats haalt hij naast de respectievelijke lijsttrekkers de meeste voorkeurstemmen (411). De VU valt terug op vijf verkozenen en levert in een coalitie met D82, waarbij Marc Blancquaert burgemeester wordt, twee schepenen: Hugo Draulans en Kris Van Dijck. Wiske Mandelings wordt voorzitter van het OCMW. De overige drie gemeenteraadsleden zijn Maarten Dillen, Raymond Verwaest en Roger Van Ham.

Partij Percentage 19 zetels  
VU 28,01% 5 zetels -2
CVP 32,12% 6 zetels  
D'82 39,87% 8 zetels +2

 

 

 

 

 

1994

Kris wordt lijsttrekker van de VU-lijst en weet zijn stemmenaantal meer dan te verdubbelen (853). De VU behoudt vijf zetels en vormt een bestuursmeerderheid met de CVP. Kris wordt burgemeester, geflankeerd door eerste schepen Hugo Draulans, terwijl Diana Slegers de nieuwe voorzitter van het OCMW wordt. De drie andere verkozenen zijn Wiske Mandelings, Raymond Verwaest en nieuwkomer Fons Dries. 

Partij Percentage 19 zetels  
VU 25,85% 5 zetels  
CVP 33,47% 7 zetels -1
D'82 36,64% 7 zetels  
VB 4,04% 0 zetels  

                                            

 

 

 

 

 

2000

Onder de motto's "Bemoei u ermee" en "Woont u graag in Betrokkendonk?" trok VU&ID Dessel goed voorbereid en met een gezond zelfvertrouwen naar de kiezer. De werkgroep "VU&ID 2000" schreef een uitvoerig en tevens realistisch verkiezingsprogramma neer onder de noemer "De XVII werken van VU&ID Dessel"

VU&ID behaalt een opmerkelijke verkiezingsuitslag. Nooit voordien wist een lijst in Dessel 2.306 kiezers achter zijn naam te krijgen. Kris Van Dijck verdubbelt opnieuw zijn stemmenaantal en zet een opmerkelijk Dessels record neer: 1.638 voorkeurstemmen of 28% van de geldig uitgebrachte stemmen. VU&ID behaalt acht zetels en vaardigt naast Kris Van Dijck, Hugo Draulans en Fons Dries vijf nieuwe mandatarissen af: Diana Slegers, Flor Van Noppen, Maria Van Dael, Carlo Van Beylen en Erik Gys die Wiske Mandelings opvolgt die wegens onverenigbaarheid afziet van haar mandaat..
Er wordt een bestuursmeerderheid gevormd door de twee verliezers van de verkiezingen (CVP en D’82). Michel Meeus wordt met de helft van het aantal stemmen van Kris de nieuwe burgemeester.

Partij Percentage 19 zetels  
VU&ID 39,36% 8 zetels +3
CVP 2788% 6 zetels -1
D'82 26,32% 6 zetels -2
BD 6,44% 0 zetels  

                                            

 

 

 

 

 

2006

Na het politieke spel in 2000 blijven we niet bij de pakken zitten. Vanuit de oppositie wordt onze groep versterkt met talrijke nieuwe gezichten, en er wordt gestart met het uitgeven van een maandelijks huis-aan-huis-pamflet ‘Betrokkenheid’. 6 jaar lang verschijnt dit blad, tot spijt van wie het benijdt, in elke desselse brievenbus. In de aanloop van de verkiezingen wordt er vanuit verschillende werkgroepen, waarin ook allerlei desselse verenigingen uitgenodigd worden, gesleuteld aan een degelijke verkiezingsprogramma dat de naam ‘Bouwstenen voor een betrokken en betrouwbaar beleid in Dessel’ krijgt.En in de maanden voor de verkiezingen slaagt onze kopman Kris Van Dijck er zelfs in om elke desselaar een bezoek te brengen, en een luisterend oor te zijn voor iedereen. Net zoals in 2000 behaalt de N-VA (vroegere VU) een opmerkelijke uitslag, die gerust historisch mag genoemd worden. Nooit eerder haalde onze partij in Dessel een absolute meerderheid. Een absolute meerderheid die voor onze partij eveneens uniek is in heel Vlaanderen. Kris Van Dijck wordt terug burgervader van Dessel, met naast hem Ellen Broeckx, Erik Gys, Flor Van Noppen en Herman Minnen als schepenen. Diana Slegers wordt terug OCMW-voorzitster. De andere gemeenteraadsleden zijn Kris Bertels, die tevens voorzitter van de gemeenteraad wordt, Fons Dries, Koen Huysmans, Renild Peeters, Leen Penasse en Viviane Willems.

Partij Percentage 19 zetels  
N-VA 51,24% 11 zetels +3
CVP 29,60% 5 zetels -1
D'82 19,16% 3 zetels -2

 

 

 

 

 

2012

We starten in januari 2007 dus met een volstrekte meerderheid om Dessel te besturen. De Betrokkenheid blijft maandelijks verschijnen. Na een jaar wordt Diana Slegers als OCMW-voorzitter vervangen door Roger Van Campfort, die na anderhalf jaar wegens ziekte vervangen wordt door Pascale Segers. Er wordt scherp oppositie gevoerd maar onze mandatarissen, bijna allemaal nieuw in het vak, groeien en weten zich te weren.

De verkiezingen van 2012 worden opnieuw zeer goed voorbereid. Een sterk programma, met de titel ‘Doorgaan met verandering’ toont dat we klaar zijn om Dessel verder te besturen en Kris Van Dijck bezoekt weer alle huizen. Doordat Dessel boven de 9.000 inwoners klimt worden er nu 21 raadsleden verkozen. Twee zetels meer. D’82 splitst zich op in D&W (liberale inslag) en samen-sp.a (socialisten).

N-VA groeit met meer dan 2% en weet de 2 nieuwe zetels binnen te rijven waardoor ze 13 verkozenen tellen. Kris Van Dijck blijft burgemeester en schepenen worden Ellen Broeckx, Herman Minnen, Pascale Segers en Viviane Willems. Erik Gys wordt OCMW-voorzitter en wordt toegevoegd aan het schepencollege. Willy Broeckx start als voorzitter van de gemeenteraad en de overige raadsleden zijn: Fons Dries, Koen Huysmans, Renild Peeters, Jolien Wuyts, Kathy Verstappen en Karen Jacobs.

Partij Percentage 21 zetels  
N-VA 53,4% 13 zetels +2
CD&V 22,4% 5 zetels  
D&W 13,5% 2 zetels  
samen-sp.a 10,7% 1 zetel  

 

 

 

 

 

 

2018

Na een goed jaar neemt Ellen Broeckx ontslag als schepen en Willy Broeckx neemt haar plaats in. Kris Van Dijck wordt naast burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad.

De verkiezingen worden even rigoureus voorbereid en de Betrokkenheid verschijnt ondertussen in een ander kleedje. We trekken de campagne op gang met de slogan ‘Thuis in Dessel – een warm nest voor iedereen’ en Kris Van Dijck gaat voor de derde maal bij iedereen op bezoek. De decreetgever bepaalde ook dat we het vanaf 2019 met een schepen minder moeten doen en het OCMW kantelt in in de gemeente.

Samen.spa sluit zich aan bij D&W en we komen opnieuw in een drie partijen landschap. N-VA verliest net geen 2% wat wel resulteert in 2 zetels minder. Een nipte meerderheid van 11 tegen 10 blijft over. Kris Van Dijck begint aan zijn vierde termijn als burgemeester. Vervolledigen het schepencollege: Herman Minnen, voor de derde keer reeds, Barabara Rommens en Willy Broeckx. Anita Vandendungen wordt voorzitter van het bijzonder sociaal comité en alzo toegevoegd aan het schepencollege. Vervolledigen de gemeenteraad: Ellen Broeckx, Viviane Willems, Pascale Segers, Jolien Wuyts, Pieter-Jan Gys en Driss Zayou.

Partij Percentage 21 zetels  
N-VA 51,5% 11 zetels -2
CD&V 16,7% 3 zetels -2
D&W 31,8% 7 zetels +5