11 juli speech van onze voorzitter

Op 11 juli 2016

Beste Vrienden,

Vandaag vieren wij samen de Vlaamse Feestdag en genieten we van een lekkere BBQ en elkaars gezelschap. Maar zoals jullie weten is er een reden waarom we 11 juli vieren. Op 11 juli wordt sinds 1973 herinnerd aan de Guldensporenslag van 11 juli 1302, waarbij milities van de Vlaamse steden en gemeenten een leger van Franse ridders te paard versloegen aan de Groeningekouter bij Kortrijk. De Vlaamse milities bestonden voornamelijk uit een burgerleger van ambachtslieden en boeren en zij stonden tegenover een Frans eliteleger in volle slagorde. De Frans elite werd echter verslagen en vernederd door deze ‘lui’ die door hen geminacht werden vanwege hun lage rang. Verslagen door het, in Franse ogen, toen laagste volk van de wereld.

Feestdagen als deze zijn vaak gelegenheden om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het komende. Momenten van reflectie en bezinning en hoop op de toekomst. Als we zo even terugkijken dan zien we dat het afgelopen jaar de maatschappij en de wereld verder verruwd is en dat er heel veel angst gezaaid is. Zo hebben onder andere de bomaanslagen in de luchthaven van Zaventem en de continue terreurdreiging er voor gezorgd dat we hier vanaf nu met z’n allen rekening mee houden. Gisteren nog hadden we een leuke fotoshoot met het afdelingsbestuur van N-VA Dessel en de fotografe uit Mol heeft een vriendin die gewond is geraakt bij de bomaanslagen in Zaventem, een erg traumatiserende ervaring zo is al gebleken. De angst en terreur staat bij ons voor de deur zo blijkt en is niet langer een ‘ver van mijn bed show’.

Deze verruwing en angst zorgt er bij vele mensen begrijpelijkerwijs voor dat men voorzichtig wordt, dat men er voor oplet om uit te komen voor een gedachte, een mening, een ideologie ook. Men gaat minder uiten of zeggen waarvoor men staat uit angst om bestraft te worden. Uit angst om beoordeeld en mogelijk zelfs veroordeeld te worden. Men gaat het nog wel denken, maar niet meer doen. Persoonlijk heb ik het afgelopen jaar ook één en ander meegemaakt in mijn privé leven en heeft echt alles op losse schroeven gestaan maar ik heb geleerd dat jezelf wegsteken of niet meer voor jezelf durven op komen niemand vooruithelpt. Meer dan ooit is de N-VA slogan ‘denken-durven-doen’ brandend actueel.

Als de Vlamingen uit angst in 1302, in het aanzicht van het franse eliteleger, de wapens niet hadden opgenomen dan had de geschiedenis wellicht een heel andere wending genomen. De Vlamingen geloofden echter in de vrijheid en onafhankelijkheid en hun ideeëngoed. Ze waren er van overtuigd dat dit de weg vooruit was en hebben er hun ziel en leven voor gegeven. Toen de Volksunie klein en bijna dood was als partij zijn er ook mensen blijven geloven en uit de as van deze partij is de feniks van onze N-VA verrezen. Ook vandaag kunnen en moeten we uit deze lessen nog steeds een voorbeeld nemen.

Het is immers geen optie om te berusten of te zwijgen, het is geen tijd voor stilstand, we moeten verder blijven werken en vooruitgaan! N-VA heeft de kans gekregen van de kiezers om te regeren en het is onze taak om hen te blijven leiden naar betere tijden voor de Vlaming en Vlaanderen. We moeten blijven opkomen voor ons gedachtengoed, ook in tijden van tegenslag en angst. Net nu moeten we nog sterker voor de dag komen en er resoluut voor gaan. Niet proberen, want dat is falen met eer, maar denken, durven en doen!

Net zoals steeds begint de verandering bij uzelf, dus ook bij u als Desselaar. Blijf dus geloven in uw keuze en kom er voor uit. Laat u niet tegenhouden door kritiek of angst, die maken deel uit van het leven en kan je nooit wegcijferen, en laat je er niet door verlammen of stil maken. Blijf vertrouwen ook dat het altijd goed komt. Het goede nieuws is dat u dit niet alleen hoeft te doen. Al onze bestuursleden en mandatarissen van N-VA Dessel en Jong N-VA Dessel zijn er om u te helpen.

Deze mensen heeft u uw vertrouwen gegeven, zij zijn uw buurman of buurvrouw en zijn vooral elke dag in de weer om onze verkiezingsbelofte waar te maken aan u. Tijdens de laatste evaluatie is gebleken dat we al 80% van ons programma gerealiseerd hebben, maar we zijn er natuurlijk nog niet. Meer nog, we zullen er nooit zijn! We moeten blijven werken en aandachtig blijven voor wat er nog niet goed gaat. Waar het mogelijk nog beter kan. Blijf ons dus informeren en aanspreken hierover, blijf ons op onze verantwoordelijkheden wijzen en laat ons op die manier uw stem zijn! Bedankt voor jullie inzet mandatarissen, jongeren en bestuursleden. Blijf luisteren naar de Desselaars en jullie inzetten voor een Dessel waar het leuk wonen, werken en leven is.

Ik wil hier toch ook nog even speciaal aandacht vragen voor de mensen van het organisatiecomité die zich weer keihard ingezet hebben om er een prachtige 11 juli-viering van te maken. Door hun tomeloze inzet en die van alle vrijwilligers kunnen we doorheen het jaar onze activiteiten organiseren en u op een leuke manier verwelkomen en betrekken in onze werking.

Tot slot nog even dit: met N-VA Dessel zijn we middels ‘Traject 2018’ volop in voorbereiding van de volgende gemeenteverkiezingen. We kijken hierbij kritisch naar onze sterke en zwakke kanten en proberen onze werking steeds weer te verbeteren. Help ons ook hierbij en volg ons via onze krant ‘De Betrokkenheid’, onze website, onze Facebook-pagina en neem contact met ons op via alle mogelijke kanalen. Ook de deur van ons nieuwe secretariaat in de Lorzestraat staat altijd voor u open! Dit najaar staat er weer een Open Ledenvergadering in het programma en we zijn volop op zoek naar andere manieren om u nog meer te betrekken in onze werking. Samen met u blijven we werken aan een betere toekomst voor Dessel in Vlaanderen en Europa. Bedankt voor uw aandacht en nog een fijne Vlaamse feestdag!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is