Dessel is een topper : 8,5 op 10

Op 25 april 2012

Alle Vlaamse gemeenten werden financieel doorgelicht door professorHerman Matthijs. Het rapport verscheen in Het Laatste Nieuws vanwoensdag 18 april 2012:

Enkele citaten:

“Op fiscaal vlak is Dessel één van de absolute toppers uit de regio.Het percentage in de aanvullende personenbelasting van 6 procent ligt eenstuk lager dan het gemiddelde van 7,2 procent bij vergelijkbare gemeentesin Vlaanderen.”

“De opcentiemen (900) werden de voorbije legislatuur verhoogd maarblijven opvallend laag ten opzichte van pakweg Meerhout (1.450) enLaakdal (1.100).”

“In 2005 (vorige legislatuur) werd er voor meer dan 6 miljoengeïnvesteerd. De globale schuld per inwoner steeg in dat jaar tot zo’n1.396 euro per Desselaar en schommelde toen rond het Vlaamsgemiddelde. De jaren die volgden gebruikte de gemeente om die schuldopnieuw stevig af te bouwen.”

“Deze Kempense gemeente heeft een lage schuldgraad en die is met eenderde verminderd tegenover het einde van de vorige legislatuur.Deze ratio ligt een stuk onder het Vlaams gemiddelde.”

“Het personeelsbestand ligt hoog, doch vormt budgettair geen probleem.De dotaties aan het OCMW zijn best budgettair draagbaar.Dessel heeft een kleine bijdrage aan de politiezone.”

“Conclusie: geen budgettaire problemen.”

Het oordeel van professor Matthijs:

  • fiscaliteit 2,5/3
  • uitgaven 2,5/3
  • schuld 3,5/4
  • totaal 8,5/10

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is