Schenking van bakfietsen aan de kinderopvang.

Op 2 maart 2013

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012, kocht N-VA Dessel 2 bakfietsen.  Een handig en milieuvriendelijk vervoermiddel tijdens de campagne. Gedurende de ganse voorbereiding naar deze verkiezingsdag,  werd er wekelijks doorheen Dessel gefietst, met de bakfietsen op kop, kindjes erin.  Kris Van Dijck, de huidige burgemeester gebruikte de bakfiets bij zijn huis-aan-huis-bezoeken.   De afspraak was om na de verkiezingen (wat de uitslag ook mocht zijn)  de bakfietsen aan een goed doel te schenken.

N-VA bestuur koos de Buitenschoolse Kinderopvang.  We zetten deze legislatuur nogmaals ernstig in op ‘opvoedingsondersteuning.  Onderwijs, speelpleinen en kinderopvang zijn belangrijke thema’s voor onze mandatarissen, vandaar dit symbool.

Na het verwijderen van propagandamateriaal, een laatste herstel- en poetsbeurt zijn ze klaar voor  het gebruik door de kinderen van IBO-Dessel. 

Maandag 11 februari 2013 overhandigde een delegatie van het N-VA bestuur deze bakfietsen aan het personeel en de kinderen van de Buitenschoolse Kinderopvang  aan de Hummelhoek te Witgoor. 

Wij hopen dat zij er handig gebruik van kunnen maken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is