Dessel investeert in de toekomst (1): dossier nieuwbouw GBS De Meikever en herlocatie JG Scharnier

Op 15 december 2020

In de Betrokkenheid van oktober/november startten we met een nieuwe reeks: ‘Dessel investeert in de toekomst’. Deze bestuursperiode zal er in Dessel enorm geïnvesteerd worden. Sinds de goedkeuring van het meerjarenplan in 2019 werd er natuurlijk niet stilgezeten. Daarom geven we jullie graag een stand van zaken van enkele dossiers. Elke maand lichten we 1 dossier toe in de vorm van een tijdlijn. Vooraleer een investering in het straatbeeld te zien is, moeten er namelijk heel wat stappen ondernomen worden. In aanvulling van de tijdlijn publiceren we telkens ook een artikel op onze website met wat meer uitleg en details. Als afsluiter van deze reeks zullen we ook het effect van alle investeringen en dagelijkse kosten op de financiën van de gemeente toelichten.

De nieuwbouw van de Meikever en de herlocatie van de Scharnier zijn onderdeel van de structuurvisie rond Witgoor centrum. In 2018 organiseerde het gemeentebestuur hierrond enkele participatiemomenten. Toen werden de ontwerpen, die samen met het studiebureau Blauwdruk voorbereid waren, voorgesteld.

In 2019 gingen we in zee met een ander studiebureau, Vectris, om de ideale inplanting voor de nieuwe school te onderzoeken. We gingen in gesprek met de directie en leerkrachten van de Meikever om te polsen naar hun wensen. Dit eisenpakket werd omgezet in een subsidiedossier voor Agion. De uitbetaling van deze subsidie zal pas gebeuren in de volgende legislatuur. In deze meerjarenplanning dienen we dus het volledige bedrag voor de bouw van de school te voorzien.

Volgens de plannen die nu voorliggen, zal de school volledig op de grond aan de kant van de huidige kleuterschool komen. Het dekenaat is hier grondeigenaar van. In een gebouw met 2 tot 3 bouwlagen zullen dan zowel de kleuterschool, lagere school als administratie gehuisvest worden. De huidige kleuterschool (net zoals de lagere school aan de overkant) zal afgebroken worden. De sporthal en de 2 aansluitende klassen waar nu het 1e leerjaar zit, blijven staan. Om er voor te zorgen dat alle leerlingen voldoende speelruimte hebben, zullen we het volledige stuk grond nodig hebben. Daarom dringt een herlocatie van JG Scharnier zich op.

We vroegen aan Formaat, koepelorganisatie voor jeugdverenigingen, om met de bestuursleden van JG Scharnier een traject op te starten. Dit traject resulteerde in een verslag waarin de Scharnier hun ideale jeugdhuis omschreef. Aan de hand van deze opsomming ging de dienst Grondgebiedzaken aan het werk om de juiste locatie te vinden. In de oorspronkelijke plannen van het parochiecentrum van Witgoor stond eigenlijk een café getekend voor de zaal. Dit werd toen niet gebouwd, maar inspireerde de medewerkers wel om de mogelijkheden van een jeugdhuis tegen het parochiecentrum te onderzoeken. Ze kwamen tot de conclusie dat dit project vele kansen biedt. Door gebruik te maken van gemeenschappelijke ruimtes spelen we in op de tendens om te streven naar optimaal ruimtegebruik. Gedeelde toiletten, een gedeelde berging, multifunctioneel gebruik van de vestiaire/vergaderzaal, … zorgen er voor dat deze ruimtes van de zaal een opknapbeurt krijgen en dat deze geen extra oppervlakte innemen in het jeugdhuis. De feestfunctie blijft zo ook geconcentreerd op 1 locatie. Dit project zal een samenwerking vragen van beide beheerders, maar met een blik op de toekomst kan dit alleen maar voordelen opleveren.

Dit voorstel werd dan in de zomervakantie besproken met het dekenaat (grondeigenaar), het parochieteam, de beheerders van het parochiecentrum en het bestuur van de Scharnier. De 3 laatste partijen zijn dan nadien nog enkele keren samen gekomen om ons voorstel te bespreken. Vanuit de Scharnier ontvingen we positieve reacties. Het parochieteam en parochiecentrum hebben meerdere bezorgdheden geuit. Daarop is de dienst Grondgebiedzaken opnieuw in actie geschoten om voor deze bekommernissen oplossingen te zoeken. Deze werden eind november overgemaakt aan de betrokken partijen. In een volgende stap hopen we zo snel mogelijk opnieuw rond tafel te kunnen gaan zitten om het project verder te bespreken.

 

Update begin 2021:       

In het centrum van Witgoor zijn twee grote grondeigenaars te vinden. Enerzijds de gemeente met al de ruimte rond de kerk, de school tussen de kerk en het Parochiecentrum en het Meiplein. Anderzijds dekenaat Mol met de school en de Scharnier aan de zuidkant van de Meistraat en het Parochiecentrum aan de noordkant. Het plan van de gemeente, in nauw overleg en overeenstemming met het bestuur van JG Scharnier, om de Scharnier pal voor het parochiecentrum op te trekken, biedt heel wat pluspunten:

  • één locatie voor het gemeenschapsleven van jong en oud;
  • gemeenschappelijk gebruik van vergaderruimten;
  • gemeenschappelijk gebruik van toiletten;
  • gemeentelijke investering in een renovatie van het parochiecentrum.

Er werd intens onderhandeld met het parochieteam, het parochiecentrum en de Scharnier, maar het leidde helaas tot niks. Het parochieteam en de beheerders van het parochiecentrum konden zich niet vinden in het voorstel. De gemeente blijft zich inzetten om een ideale oplossing te vinden. Wordt vervolgd… 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is