Dessel investeert in de toekomst (3): dossier "Nieuwe Gymhal"

Op 11 maart 2021

De Spinhallen werden gebouwd in de jaren 70. Sindsdien hebben ze goed dienstgedaan voor verschillende verenigingen, waarvan Spinfit de grootste gebruiker is. In mei 2017 lieten zij weten dat het gebouw echt wel aan het verslijten is en stelden zij de vraag wat er in de toekomst met het gebouw zou gebeuren. Verschillende keren werd er intern en met Spinfit rond de tafel gezeten om te kijken welk opties er waren. Het eerste scenario dat op tafel lag, was het bouwen van een vijfde zaaldeel aan de sporthal van Brasel. De gronden van de huidige Spinhallen zouden dan vermarkt worden.

Los van de vraag van Spinfit kwam er ook een hulpvraag binnen van fanfare de Eendracht. Zij repeteerden al jaren in de kelder van jeugdhuis Spin, maar de nood aan een nieuw repetitielokaal drong zich in 2019 op. Met hen werd de piste bekeken om, zolang de Spinhallen nog zouden bestaan, een oude DOJO herin te richten tot repetitieruimte.

Ondertussen was gebleken dat de bouw van het vijfde zaaldeel in sportpark Brasel geen optie meer was. Dit zou te veel parkeerplaatsen innemen. Daarnaast kwam men ook tot de conclusie dat huizen bouwen op dezelfde site als een jeugdhuis en tenniscomplex niet ideaal is, waar de huidige Spinhal nu staat. Plannen werden herdacht, koppen bij elkaar gestoken, dossiers samengelegd en een nieuw scenario geboren: het slopen van de Spinhallen en het bouwen van een gymhal met extra lokaal als repetitieruimte.

In 2020 werd er regelmatig samengezeten met turnkring en fanfare om de noden te bevragen en opties te bespreken. In de zomer van 2020 werd dan het lastenboek bekend gemaakt waarop studiebureaus konden inschrijven. In oktober werd de opdracht toegewezen aan Archilles, waarna zij aan een eerste schetsontwerp konden beginnen. Ondertussen werden ook andere mogelijke gebruikers van de repetitieruimte gecontacteerd en de huidige gebruikers van de Spinhallen geïnformeerd over de plannen.

Het studiebureau is momenteel volop bezig met het bewerken van de plannen. Binnenkort zal de aanvraag tot slopen van het huidige gebouw ingediend worden. Nadien volgt de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe gymhal, zodat de afbraakwerken hopelijk in de zomer van 2021 van start kunnen gaan en de bouwwerken in het najaar kunnen aanvangen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is