Herziening inschrijvingsdecreet

Op 27 augustus 2015

Kris Van Dijck wil werk maken van een nieuwe, transparant en eenvoudige decretale grondslag voor schoolinschrijvingen. De huidige regelgeving is immers te complex en ondoorzichtig en levert niet altijd de gewenste resultaten. Sommige ouders voelen zich beperk in de vrije keuze en stellen zich vragen bij de talrijke complexe ordeningscriteria en voorrangsregels.
De huidige inschrijvingsregels moeten dus eenvoudiger voor de N-VA. Door middel van een nieuw inschrijvingsdecreet willen we de keuzevrijheid van de ouders maximaliseren. De N-VA is van mening dat ouders hun kind moeten kunnen inschrijven in de school die zij verkiezen. Dat kan een school vlakbij de woning zijn, maar ook een school vlakbij het werk of de grootouders.

Kris Van Dijck

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is