Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd

Op 13 december 2019

De Desselse gemeenteraad heeft op donderdagavond 12 december het meerjarenplan 2020 – 2025 goedgekeurd. Het plan omvat heel wat investeringen en blijft jaarlijks financieel gezond. 

De Desselaar mag best fier zijn. In tal van rapporten en vergelijkingen doet Dessel het opvallend beter dan vele andere gemeenten en steden. De Desselaar mag fier zijn op wat in zijn gemeente allemaal gebeurt: de infrastructuur die doorheen de jaren uitgebouwd werd, het verenigingsleven dat bloeit, en een veiligheidsindex die zeer positief is. Investeren in mensen en infrastructuur was en is een constante in het Dessels beleid. De gemeentelijke gebouwen, het sociaal huis, scholen en kinderopvang werden vernieuwd of volledig nieuw opgetrokken en onze sportinfrastructuur, waaronder sportpark Brasel, kent haar gelijke niet in de ruime omtrek. De Desselse straten, pleinen, kerkhoven en openbaar domein mogen gezien worden. Terwijl in de KMO-zones bedrijven zorgen voor welvaart en daaraan gekoppeld welzijn. Maar niet alleen stenen of beton tellen. De zorgdiensten vanuit het OCMW en inzet voor de Desselaar vanuit de gemeentelijke administratie zijn van hoge kwaliteit.

Grote uitdaging

En toch… Als kleine gemeente staat Dessel erg onder druk: “Kunnen die kleine gemeenten het nog wel?” Het is die vraag die de bestuurders vaak voor de voeten gegooid wordt en wat ze dag na dag moeten bewijzen. Want, laat het duidelijk zijn, als Dessel één ambitie heeft dan is het die zelfstandige gemeente blijven. Zelf keuzes maken. Zelf meester zijn over het heden en de toekomst.

Op tal van infomomenten en inspraakavond werd de Desselaar uitgenodigd om zijn of haar zeg te doen. Van wat voor een Dessel dromen we? Dat was de insteek om het meerjarenplan 2020-2025 gestalte te geven.

Investeren in mensen en infrastructuur

Met een jaarlijks budget dat ondertussen groeide tot ruim 18 miljoen euro werd er de voorbije legislatuur voor 16,4 miljoen euro geïnvesteerd. De zes jaren daarvoor was dat 14,1 miljoen euro. Die trend moet verdergezet worden. Want één jaar niet investeren maakt dat gebouwen en wegen verouderd geraken. Deze bestuursperiode zal voor 23,1 miljoen euro geïnvesteerd worden.

Om dit alles te realiseren wordt er geput uit vier belangrijke inkomsten. Vooreerst het gemeentefonds. Al mag daarbij gesteld worden dat Dessel als kleine gemeente pover bedeeld is. Niettegenstaande de inspanningen van de Vlaamse regering, blijft de gemeente bij de karigst bedeelden van de klas. De personenbelasting van 6% blijft gehandhaafd waardoor de Desselse belastingbetaler het minst betaalt in de Kempen. En de opcentiemen onroerende voorheffing wordt opgetrokken tot het gemiddeld niveau van de buurgemeenten: 850 opcentiemen. Samen met de inkomsten uit onze nucleaire belasting en deze op de witzandwinning kunnen we als kleine gemeente onze voet naast de grotere blijven zetten.

Investeringen die in het oog springen voor de periode 2020-2025:

- Nieuwe school in Witgoor

- Nieuwe gymzaal voor Spinfit, goed voor 520 leden

- Heraanleggen van fiets- en voetpaden

- Nieuw gescheiden rioleringsstelsel en vernieuwde bovenbouw voor weg Dessel-Witgoor

- Onderhoud wegen Ook de gemeentelijke dienstverlening moet op alle vlakken op punt staan. De juiste mensen, de juiste profielen op de juiste plaats. 

Ook de gemeentelijke dienstverlening moet op alle vlakken op punt staan.  De juiste mensen, de juiste profielen op de juiste plaats.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is