Met de fiets ....

Op 2 augustus 2015

De opwarming van de aarde en de te hoge CO2-uitstoot wordt door velen geduid als één van de grootste problemen voor de toekomst van onze planeet. Dit een halt toeroepen en werk maken van een ommekeer is niet alleen een zaak van woorden en plannen maken, maar vooral van DOEN. De Kempense burgemeesters engageerden er zich toe om in het zog van de “burgemeestersconvenant” het goede voorbeeld te geven want CO2-reductie heeft vooral te maken met een aangepaste levensstijl. Zuinig omspringen met energie: tijdig de lichten doven, niet te snel de verwarming aansteken, maar ook in ons dagelijks vervoer twee keer nadenken… Het is een feit dat wij, uit gemakzucht of gewoonte, snel in de auto stappen om kleine verplaatsingen te doen. De burgemeesters willen tonen dat het anders kan. Kleine verplaatsingen; van en naar het werk of boodschappen om de hoek; we laten de auto aan de kant. Symbolisch zullen we gedurende één week de fiets als transportmiddel gebruiken en daarover verslag geven. Maar ook buiten die ene week moeten we ons dat eigen maken. Laten we die ene week als “test” nemen. Mijn “week” is die van 3 tot en met 10 augustus. Ik zal dagelijks mijn wedervaren verhalen. Misschien zijn er nog mensen die het voorbeeld willen opvolgen. Doen!

In 2005 telde het voertuigenpark in dit land 6.158.742 ingeschreven voertuigen. Negen jaar later werd de kaap van de 7 miljoen overschreden. In 1977 waren er dat nog maar 3.315.071. Zo weet je meteen van waar die files allemaal komen…

In 2014 stond de teller dus op 7.076.238 ingeschreven voertuigen. 5.555.499 daarvan zijn personenwagens, waarvan bijna 3,5 miljoen op diesel rijden. Ik ben er daar één van. Maar niet deze week…

Ik ben nu anderhalve dag met de fiets op pad. Geen probleem want al mijn verplaatsingen situeerden zich tot nog toe binnen Dessel. Bureau, gemeentehuis, en veiligheidsvergadering bij Dessel Sport. Gisteren was het zalig op de fiets. Vandaag is het tussen de buien door laveren. Maar dat geeft niet. Op de fiets heb je toch een andere ervaring. Je komt meer mensen tegen. Een snelle goeie dag en hier en daar bovendien een praatje. Zou het kunnen dat het een kwestie van gewoonte is? Want voor die korte verplaatsingen op de fiets verlies je niet echt veel tijd, integendeel zelfs, en je bent overal meer bij betrokken. Goed voor de conditie, goed voor de contacten en goed voor het leefmilieu.

Kris Van Dijck
Burgemeester Dessel

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is