N-VA Dessel blij met middelen voor nucleair passief en FMT

Op 14 april 2024

Onverantwoord

Het waren turbulente maanden en weken die je als lokaal politicus liever niet meemaakt. Nadat aan het licht kwam dat de bevoegde minister van energie geen, dan wel te weinig middelen voorzag, met betrekking tot de nucleaire dossiers in Dessel, was het alle hens aan dek.

Nucleair passief

Onder die term wordt al het nucleair afval genoemd dat bij Belgoprocess in Dessel en Mol opgeslagen is en dat eigendom is van de Belgische staat. Tegenover dat afval verwerken, beheren en opslaan staat voor vele jaren een kostenplaatje van in totaal 6 miljard euro. NIRAS, de beheerder van dat afval, stelde een jaar geleden een nieuw vijfjarenplan op dat door haar beheerraad en regeringscommissaris goedgekeurd werd. Voor 2024 hield dit 210 miljoen in. Minister Van der Straeten hield het bij 69 miljoen euro. Amper één derde. Dit zou betekenen dat heel wat saneringsprojecten moeten gestaakt worden en 140 banen op de tocht komen.

Fonds Middellange Termijn

Omdat Dessel de berging van het laag- en kortlevend afval aanvaardde, voorziet de wetgever sinds december 2010 een fonds ten bate van onze gemeenschap van toen 130 miljoen, ondertussen 180 miljoen euro. Dat geld moet aldus die wet gestort worden onmiddellijk na het verkrijgen van de nucleaire vergunning voor het bouwen van de berging. Deze vergunning werd in mei vorig jaar afgeleverd. Echter, de minister bleef het KB (koninklijk besluit) om het fonds operationeel te maken op de lange baan schuiven. Een woordbreuk van jewelste richting onze lokale gemeenschap.  

Vanuit ons gemeentebestuur en STORA, gesteund door Mol, MONA en het Streekplatform Kempen, gingen we in het verweer. We schreven brieven om deze gang van zaken aan te klagen en wezen verschillende regeringsleden op de noodzaak van voldoende middelen en het opstarten van het Lokaal Fonds. NIRAS trok ook alle registers open om duidelijk te maken dat men de foute weg aan het bewandelen was. Het was bang afwachten of het allemaal wel tot iets zou leiden tot ik op woensdagnamiddag 20 maart de verlossende sms kreeg: ‘witte rook’.

Mijn dank en waardering gaat uit naar al diegenen die hielpen het tij te keren. We slaagden in ons opzet. Het werk kan verdergezet worden, maar alertheid blijft geboden.

Kris Van Dijck, burgemeester

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is