N-VA Dessel vraagt federale overheid niet te besparen op nucleaire veiligheid!

Op 15 december 2023
Nucleaire veiligheid

Vorige week waren er enkele interessante ontwikkelingen in de wetstraat.

De federale regering besloot om het krantencontract te liberaliseren nadat bleek dat private spelers de kranten konden bedelen tegen de helft van de prijs vergeleken met de prijs die Bpost ervoor vroeg. In een vreemd één-tweetje met OpenVLD, waar de PS instemde met de liberalisering van de markt om jobs bij Bpost te beschermen, werd beslist om de subsidies voor een deel uit te keren aan de uitgevers van de kranten. Een maatregel die de komende jaren zal 35 tot 125 miljoen per jaar zou vrijmaken voor de begroting.

OpenVLD Voorzitter Tom Ongena gaf in ‘De Ochtend’ op Radio 1 te kennen dat zijn partij vol zou gaan voor kernenergie. Een standpunt waar wij als N-VA al zeer lang op hameren en dat nu eindelijk ook gehoor lijkt te vinden nu de verkiezingen eraan komen.

Hoewel we blij zijn dat ten minste een deel van de regering straks het licht nog wilt laten branden, kunnen we toch niet naast het feit dat het beleid van de afgelopen jaren enkele nefaste gevolgen heeft voor kernenergie en het beheer van nucleaire passiva, en daarbij dus ook voor onze gemeente. Zo krijgen NIRAS en Belgoprocess in 2024 slechts 69 miljoen van de gevraagde 200 miljoen die nodig is om projecten te realiseren in het kader van een continue en veilige exploitatie van hun activiteiten.
De storting van de gelden voor het Fonds op Midellange Termijn zijn nog niet vertaald naar wetgeving, het KB laat op zich wachten. De intresten van deze beleggingen zullen via ons Lokaal Fonds naar de Desselaars en Mollenaren vloeien. Hierbovenop werd er door Vivaldi een nieuwe taks ingesteld die een mogelijk obstakel voor de werking van het Lokaal Fonds kan vormen.

Op initiatief van ons schepencollege is er al een brief verstuurd naar minister Van der Straeten om haar onze grote bezorgdheid te laten weten over de onderfinanciering voor het beheer en exploitatie van de nucleaire passiva. Ons raadslid Pieter-Jan Gys heeft beide bezorgdheden hierboven ook nog mondeling toegelicht en het belang hiervan aangestipt op de gemeenteraad van 14/12. Onze burgemeester Kris Van Dijck volgt ook van zeer nabij op.

Naast die onderfinanciering is er ook gesnoeid in het onderzoek naar kleine reactoren (Small Modular Reactors), 50 miljoen euro dat hiervoor voorzien was voor SCK-CEN, werd schaamteloos overgeheveld naar het prestigeproject van PS-staatssecretaris Thomas Dermine om een Waal in de ruimte te krijgen. Een gat dat tot heden nog niet terug is opgevuld.

N-VA Dessel vraagt dat de federale regering haar beloftes en engagementen nakomt. Als het de OpenVLD menens is om terug in te zetten op kernenergie vragen we hen ook om het vrijgekomen geld van het krantencontract in te zetten om de putten, die door Vivaldi in het budget van onze nucleaire instellingen geslagen, zijn te dichten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is