N-VA Informeert!

Op 6 februari 2018

WAAROM EEN NIEUW PLAN VOOR WITGOOR?

Witgoor is top! Een echt dorpsgevoel. Een mooi verenigingsleven. Propere straten en pleinen. Nieuwe Chirolokalen. Straks een nieuw voetbalstadion… Zoveel voorbeelden van samenwerking tussen het gemeentebestuur en veel Witgoornaren. Zo hebben we het graag! En die weg willen we verder bewandelen. Er zijn nog een paar grote uitdagingen die we ook samen met de Witgoornaar willen aanpakken. Samen staan we immers sterk.

Uitdagingen!

 1. Uitdaging één: een nieuwe school
 2. Uitdaging twee: een nieuwe Scharnier
 3. Uitdaging drie: meer groen
 4. Uitdaging vier: dorpskerngevoel versterken
 5. Uitdaging vijf: grotere verkeersveiligheid

Welk tijdspad volgden we? Wat is er al gebeurd?

2015

Het gemeentebestuur gaf aan studiebureau Blauwdruk Stedenbouw de opdracht om de kernen van Dessel en
Witgoor kritisch te bekijken. Wat is er goed? Wat kan er beter? En tenslotte, als er nog gebouwd moet worden, waar doen we dat dan het best en hoe? Dit noemen we een structuurvisie. De voorbereiding en een openbare
aanbesteding daartoe werden reeds in 2014 afgewerkt.

2016

Het studiebureau leverde twee structuurvisies af, één voor Dessel en één voor Witgoor, met daarin heel wat ideeën en stof voor discussie. Omdat de nood in Witgoor het hoogst is - denk aan de Meikever die moet vernieuwd en uitgebreid worden - besliste het gemeentebestuur om eerst werk te maken van Witgoor.
Later moet Dessel centrum volgen.
Het gemeentebestuur wil niet zomaar de structuurvisie van het studiebureau volgen. Het gemeentebestuur is duidelijk: het plan dat we willen is een plan dat door de mensen gedragen wordt. En dus ook best door hen zelf mee ontworpen wordt.

2017

Het gemeentebestuur schreef een opdracht uit voor een communicatiebureau om samen met de Witgoornaar en het gemeentebestuur een nieuw plan voor Witgoor te maken. Het communicatiebureau O2 kwam met de beste papieren en met de laagste prijs uit de bus.
In september werd met 16 Witgoornaren een eerste gesprek gevoerd. Zij vertegenwoordigen drie groepen:
schoolbetrokkenen, buurtbewoners en mensen uit het verenigingsleven. Aan hen werd de manier van werken uitgelegd. Samen met hen werden nog namen genoemd van mensen om mee te werken.
In oktober en november vonden vier dialoogtafels plaats met steeds een 15 à 20 deelnemers:

 • Eerste dialoogtafel: school, oudercomité, kinderopvang
 • Tweede dialoogtafel: buurtbewoners
 • Derde dialoogtafel: vertegenwoordigers van het verenigingsleven, inclusief Scharnier
 • Vierde dialoogtafel: gemeente- en OCMW-raadsleden van N-VA, CD&V, D&W en SP.a

De resultaten van die vier dialoogtafels werden voorgesteld op de dialoogmarkt van 18 december in het parochie centrum waar alle Witgoornaren hun zeg konden doen. Zowel aan de dialoogtafels, tijdens de dialoogmarkt, als de dagen en weken nadien kregen wij heel wat ideeën en voorstellen van Witgoornaren. Wij danken al diegenen die mee denken en voorstellen formuleren.

2018

Communicatiebureau O2 maakt een verslag op van wat er allemaal voorgesteld werd op de dialoogtafels en de dialoogmarkt. Dit verslag zal in het voorjaar ter bespreking voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Dan pas beslist de gemeenteraad over een definitieve structuurvisie.
Ondertussen wordt samen met de Meikever een dossier opgesteld om subsidie te bekomen van Vlaanderen om een nieuwe school te bouwen.
Verdere ontwikkelingen hangen af van wat er in die definitieve structuurvisie zal staan. Dat definitief plan, die definitieve structuurvisie is er nog niet.

2019 en ...

Verder afwerken van de plannen en echt realiseren van de keuzes die gemaakt worden.
Dit houdt voor de volgende jaren in:

 • Bouwen van een nieuwe school ter vervanging van de oude gebouwen
 • Bouwen van een nieuwe Scharnier
 • Inrichten van de publieke ruimte
 • Creëren van woonmogelijkheden in het centrum van Witgoor
 • Herinrichten van de Meistraat in het centrum met grote aandacht voor een betere verkeersveiligheid

Zaken waar we rekening moeten mee houden...

Wat we zeker weten
 • Heel het centrum van Witgoor is rood ingekleurd op het Gewestplan. Dat wil zeggen dat dit woonzone is. Er kan dus gebouwd worden.
 • Het Meiplein, de school aan de kant van de kerk (vroegere jongensschool), het plein rond de kerk en het pleintje in de Kerkstraat achter het parochiecentrum zijn allemaal gemeente-eigendom.
 • De school aan de kant van de Hameldijk (vroegere meisjesschool) , de Scharnier en het parochiecentrum zijn van het dekenaat Mol. Dus NIET van de gemeente. Het dekenaat staat enkel toe dat er op hun grond een school komt. Zeker geen woningen.
 • De kerk is van de kerkfabriek Heilige Familie. Dus ook NIET van de gemeente.
 • De Witgoornaar trekt duidelijk de kaart voor een verkeersveiliger Witgoor. Dat zal een serieus aandachtspunt zijn.
Wat we (nog) niet zeker weten
 • Hoe groot moet de school zijn en wat gaat ze kosten?
 • Hoeveel subsidie kunnen we bekomen en hoeveel moeten we zelf bijleggen?
 • Waar gaan we het geld halen dat we moeten bijleggen?
 • Grond verkopen? Lening? ...
 • Wat gaat een nieuwe Scharnier kosten en waar gaan we die bouwen? Op wiens grond? Wie betaalt mee?
 • Wat gaat er in de toekomst met de kerk gebeuren? Dit is een onderdeel van het kerkenplan waar de beide parochies en de gemeente mee bezig zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is