Zweden GMF

Op 4 juni 2016
Zweden GMF

GMF - ENWD Forsmark – Zweden – 1-3 juni 2016

Kris Van Dijck nam deel aan het driedaags werkbezoek aan de nucleaire site van Forsmark in de gemeente Östhammer in Zweden, waaronder drie kerncentrales.

Buiten het bezoek aan de ondergrondse bergingsinstallatie voor het laag- en middelradioactief afval, werd het Zweeds nucleair programma uit de doeken gedaan. GMF, Group of European Municipalities with nuclear Facilities, is sinds verschillende jaren een internationaal netwerk van lokale besturen waaraan de gemeente Dessel actief participeert. 

(Kris op de foto met Mariano Vila d’Abadal, algemeen directeur en voorzitter Roland Palmqvist)

Twee jaar geleden werd onder de vleugels van GMF een tweede netwerk opgericht: ENWD, European local Network of Radioactive Waste Dialoque. Het bundelt die gemeenten die gevat worden door de tijdelijke, dan wel de definitieve opslag van nucleair afval. De vier doelstellingen van dit van onderuit opgebouwd samenwerkingsverband:

1. Uitwisselen van kennis en ervaringen tussen lokale politici en ambtenaren;

2. Uitwisselen van goede voorbeelden van dialoog, communicatie en burgerbetrokkenheid;

3. Het, op die manier, ondersteunen van lokale besturen om die goede voorbeelden in de praktijk te brengen;

4. Een gesprekspartner te zijn voor de Europese Commissie.

Op de laatste dag brachten de deelnemende landen verslag uit over de stand van zaken in hun eigen land. Zo werd verslag gegeven uit Spanje, Hongarije, Litouwen, Duisland, Slovakije, Zweden en België. Voor deze laatste presentatie tekende Kris.

Op hetzelfde moment werd in Dessel een belangrijke voorwaarde vervuld in het kader van het cAt-project, het project waarbij in Dessel al het Belgisch laag- en middelactief kortlevend afval zal geborgen worden. Op vrijdag 3 juni werd immers de akte verleden tot oprichting van het Lokaal Fonds dat meerwaarde projecten in Dessel en Mol tot stand moet brengen.

Kris gelooft er in dat door samenwerking, lokaal en internationaal, ook moeilijke problemen kunnen aangepakt worden en een meerwaarde kunnen betekenen voor iedereen. Als Dessel trachten we dag na dag het goede voorbeeld te geven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is