Diana Slegers

Parlementair medewerkster

Diana zit in de OCMW-raad vanaf 1985 tot 2018. Zij werd tweemaal verkozen tot voorzitter van het OCMW. Is lid van het sociaal comité en de lokale adviescommissie voor water en gas en elektriciteit. Vanaf 1985 zetelt zij in de Raad van Bestuur van de Ark.  En ze is meer dan 25 jaar parlementair medewerkster, eerst in dienst van de senaat via Hugo Draulans, nadien van het Vlaams Parlement via Kris Van Dijck. Vanaf 1985 tot op heden is ze actief bestuurslid van Volksunie, VU-Id en N-VA. Vanaf 1979 zijn ze pleeg- en opvanggezin voor kinderen en jongeren in crisissituaties. Vanaf  2017 is ze eigenaar en coördinator van Fokus PraktijkHuis en verantwoordelijk voor de crisisopvang - time-out, van 2019 air B & B.