Günther Peeters

  • Geboren te Ekeren, Noorderkempen, op 13 juni 1970
  • Studies
    • Master in de Germaanse Talen
    • Post-universitair aangevuld met een studie in Bedrijfskunde en Meertalige Zakelijke Communicatie
    • In Engeland gestudeerd aan University of Hull (Yorkshire), specialisatie Romantische en Victoriaanse literatuur
  • Loopbaan in sales, marketing, evenementen en communicatie
  • Nu al jaren zelfstandig zaakvoerder bij GPEC bvba, www.g-pec.be

 
In 2009 vestigde Günther Peeters zich in Dessel. Als jonge ondernemer, die met beide voeten in de realiteit staat, koos Günther snel voor de N-VA. Hij werd niet alleen lid maar versterkte ook onze bestuursploeg. In 2012 was hij kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen en liet als nieuwkomer wat stemmenaantal betreft (271) heel wat gevestigde Desselaars achter zich. In 2013 werd hij bij de interne bestuursverkiezingen ondervoorzitter van onze lokale afdeling en maakte op die manier ook sindsdien deel uit van ons kernbestuur. In 2014 werd Günther verkozen als voorzitter van onze afdeling na het ontslag van Nancy Stukken. Bij de bestuursverkiezingen begin 2016 werd het vertrouwen in Günther als voorzitter unaniem bevestigd.
Günther studeerde Germaanse Talen aan de Universiteit Antwerpen en had in die tijd regelmatig contact met Bart De Wever en Ludo Van Campenhout. Na een loopbaan in dienstverband bij verscheidene mediabedrijven richtte hij zijn eigen zaak op. G-PEC organiseert bedrijfsfeesten en -evenementen maar verzorgt ook de communicatie van bedrijven. Maar Günther kijkt verder dan zijn eigen onderneming. Hij is niet alleen actief in de N-VA, hij is ook lid van
werkgeversorganisaties en participeert samen met verschillende andere Desselse ondernemers aan onze Gemeentelijke Adviesraad Lokale Economie alsook de GECORO. Op die manier tracht hij het gemeentebeleid naadloos aan te
sluiten bij de verzuchtingen van al wie onderneemt in onze gemeente.
 
In 2015 werd Günther ook verkozen als lid van de Algemene Vergadering van RTV Kempen-Mechelen, de regionale televisiezender.