Kris Van Dijck

Kris Van Dijck, geboren in 1963, studeerde af als onderwijzer aan de toenmalige normaalschool te Wijnegem.  Hij is trotse vader en is gehuwd met Leentje Verhalle en woont al heel zijn leven in het Kempense Dessel. 

N-VA’er van het eerste uur
Hij werd in 1989 op 25-jarige leeftijd schepen voor de Volksunie in Dessel en 6 jaar later mocht hij voor de eerste keer de burgemeesterssjerp dragen. Sinds 1995 zetelt hij onafgebroken in het Vlaams Parlement. Bij de oprichting van de N-VA in 2001 werd hij de eerste algemeen secretaris van de partij en is hij lid van het partijbestuur. Kris is heel nabij betrokken bij de hele evolutie die de partij kende.

Absolute meerderheid in Dessel
In 2006 slaagde Kris erin om met een N-VA-lijst de volstrekte meerderheid te behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Iets wat hij in 2012 nog steeds als enige in Vlaanderen herhaalde. Op lokaal vlak is hij dan ook aan zijn derde legislatuur bezig als burgemeester. Vanuit die achtergrond is hij binnen de partij politiek verantwoordelijk voor de Cel Lokaal Beleid en de begeleiding van onze lokale mandatarissen. Binnen de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)was hij vorige legislatuur voorzitter van de Raad van Bestuur.

Aandacht voor onderwijs
Sinds 1995 volgt Kris van heel nabij de onderwijsdossiers op als lid van de commissie Onderwijs en Vorming. Hij zag zo vijf onderwijsministers de revue passeren. Daarnaast volgde hij ook intensief de commissie Sport. Van december 2004 tot eind 2006 en van juli 2009 tot eind 2012 was hij voorzitter van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement.

Vanaf die periode zetelde hij ook al in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.  Hierbij komt nog de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid.