Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 20 maart 2016

Welkom allemaal op de tentoonstelling “La Primavera” van de mensen van 'pleintjes met een verhaal'. Dankjewel Jean-Paul voor de mooie inleiding. Ook Leen, dankjewel om de lente zo mooi aan te kondigen met de woorden van Jean-Paul ! Want inderdaad: Als de lente geurt dan LEEFT eenieders lijf! …

Op 26 februari 2016

Günther Peeters en Ellen Verhoeven werden donderdag 25 februari, bijna unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van de N-VA afdeling Dessel. Zowel Günther als Ellen volgen zichzelf op in deze functies. Naast onze 18 mandatarissen bestaat het nieuwe bestuur uit 14 personen waaronder …

Op 31 december 2015

Beste Vrienden,   Bij het einde van 2015 wil ik jullie allemaal nog eens bedanken voor de inzet en aanwezigheid op de talrijke vergaderingen en evenementen van N-VA Dessel. Het bijna afgelopen jaar was opnieuw een bijzonder jaar met goede en minder goede momenten, zoals dat gaat in het leven …

Op 2 december 2015

Op 2 december werden Geert Bourgeois, Marino Keulen en Kris gehuldigd voor hun twintigjarig mandaat. Na voorzitter Peumans en viceminister-president Crevits kwamen de drie jubilarissen aan het woord. Hieronder het dankwoord én de boodschap van Kris zoals opgetekend in de notulen van het parlement: …

Op 27 augustus 2015

Kris Van Dijck wil werk maken van een nieuwe, transparant en eenvoudige decretale grondslag voor schoolinschrijvingen. De huidige regelgeving is immers te complex en ondoorzichtig en levert niet altijd de gewenste resultaten. Sommige ouders voelen zich beperk in de vrije keuze en stellen zich vragen …

Op 2 augustus 2015

De opwarming van de aarde en de te hoge CO2-uitstoot wordt door velen geduid als één van de grootste problemen voor de toekomst van onze planeet. Dit een halt toeroepen en werk maken van een ommekeer is niet alleen een zaak van woorden en plannen maken, maar vooral van DOEN. De Kempense …